Jeoloji (yerbilimi) Nedir ?

Jeoloji’nin Tanımı

Jeoloji Türk Dil kurumunun yaptığı son düzeltme ile yer bilimi adı altında isimlendirilmiştir. Jeo terimi ‘yer’, loji ise ‘bilim’ anlamı taşımaktadır.

Jeoloji Nedir ?

Jeoloji yer küreyi oluşturan malzemenin ne tür bileşimde olduğunu, bu malzemelerin yapısını ve zamanla hangi prosesle, ne tür ortamda oluştuğunu araştırır. Bu araştırma gezegenin oluştuğu andan, günümüze kadar olan sürede yaşamış organizmaları da içerir. Jeolojinin çalıştığı en önemli bölümler, Yerkürede buluan, doğal kaynaklar, yapılar, oluşum süreçleri ve zaman içinde değişim gösteren organizmalardır.