Jeoloji (yerbilimi) Nedir ?

Jeoloji’nin Tanımı

Jeoloji Türk Dil kurumunun yaptığı son düzeltme ile yer bilimi adı altında isimlendirilmiştir. Jeo terimi ‘yer’, loji ise ‘bilim’ anlamı taşımaktadır.

Jeoloji Nedir ?

Jeoloji yer küreyi oluşturan malzemenin ne tür bileşimde olduğunu, bu malzemelerin yapısını ve zamanla hangi prosesle, ne tür ortamda oluştuğunu araştırır. Bu araştırma gezegenin oluştuğu andan, günümüze kadar olan sürede yaşamış organizmaları da içerir. Jeolojinin çalıştığı en önemli bölümler, Yerkürede buluan, doğal kaynaklar, yapılar, oluşum süreçleri ve zaman içinde değişim gösteren organizmalardır.

Yer Bilimi, Dünya’nın ve uzaydaki komşularının çalışmasıdır. İlginç ve pratik uygulamalarla heyecan verici bir bilim. Bazı Dünya bilim adamları, enerji ve mineral kaynaklarını bulmak ve geliştirmek için Dünya hakkındaki bilgilerini kullanmaktadır. Diğerleri, insan etkinliğinin Dünya’nın çevresi üzerindeki etkisini inceler ve gezegeni korumak için yöntemler tasarlar. Bazıları insanları bu tehlikeli olaylara maruz bırakmayacak toplulukları planlamak için yanardağlar, depremler ve kasırgalar gibi Dünya süreçleri hakkındaki bilgilerini kullanmaktadır.

Dört Dünya Bilimi

Dünya hakkında öğrenmek için birçok farklı bilim kullanılır; Bununla birlikte, Dünya biliminin dört ana alanı şunlardır: jeoloji, meteoroloji, oşinografi ve astronomi. Bu bilimler hakkında kısa bir açıklama aşağıda verilmiştir.

Jeoloji: Dünyanın Bilimi

Jeoloji, birincil Dünya bilimidir. Sözcük “Dünya’nın incelenmesi” anlamına gelir. Jeoloji, Dünya’daki malzemelerin, Dünya yapılarının ve Dünya süreçlerinin bileşimi ile ilgilidir. Ayrıca, gezegenin organizmaları ve gezegenin zaman içindeki değişimi ile de ilgilidir. Jeologlar, yakıtlar ve mineraller ararlar, doğal tehlikeler üzerinde çalışırlar ve Dünya’nın çevresini korumak için çalışırlar.