Jeoloji Nedir ?

Jeoloji Nedir? Jeoloji Mühendisi Ne Yapar?

Jeoloji Nedir ?

jeoloji nedir
jeoloji nedir

Jeoloji, kayaların, minerallerin, Dünya yapılarının ve bu yapıları oluşturan süreçlerin incelenmesidir. Jeoloji, gezegenimizde yaşayan organizmaları da incelemektedir. Jeolojinin önemli bir kısmı, Dünya’nın materyalleri, yapıları, süreçleri ve organizmaların zamanla nasıl değiştiğinin incelenmesidir.

Jeoloji, Dünya kabuğunun tarihini ve bileşimini incelemektir. Jeolojinin çalışma alanında uzmanlaşmış bir bilim adamı olursanız, bir jeolog olarak anılırsınız. Bir jeolog olarak, dünyadaki yapıların gelişimini belirlemek için kayalar ve mineral oluşumları üzerinde çalışabilirsiniz. Muhtemelen bu alandaki araştırmalarınızı yaparken büyük bir zaman harcayacaksınız. Ayrıca malzemeleri bir laboratuarda analiz etmek ve bulgularınızın raporlarını yazmak için zaman harcayabilirsiniz.

Kayaçları ve özelliklerini inceleyerek, kıtaların hareketlerini, su kaynaklarının oluşumunu ve yok oluşunu veya diğer arazi biçimlendirme güçlerini belirleyebilirsiniz. Jeoloji geniş bir çalışma alanını içerir ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok alt spesifikasyondan birine odaklanmayı seçebilirsiniz:

İklimbilim
Jeomorfoloji
Paleontoloji
Petroloji
Sismoloji

Bir Jeolog ne yapar?

Jeolog

Jeologlar gezegenimizin tarihini anlamak için çalışırlar. Dünyanın tarihini anlayabildikleri ölçüde, geçmiş olayların ve süreçlerin geleceği nasıl etkileyebileceğini daha iyi görebilirler. İşte bazı örnekler:

Jeologlar Dünya’daki süreçleri inceler: Heyelanlar, depremler, sel baskınları ve volkanik patlamalar gibi birçok süreç insanlar için tehlikeli olabilir. Jeologlar, bu işlemleri, hasar görebilecekleri önemli yapıları oluşturmaktan kaçınacak kadar iyi anlamak için çalışırlar. Jeologlar, geçmişte su basmış olan alanların haritalarını hazırlayabilirler ise, gelecekte kitleselleşebilecek alanların haritalarını hazırlayabilirler. Bu haritalar, toplulukların gelişimine rehberlik etmek ve taşkın koruması ya da taşkın sigortasına ihtiyaç duyulduğunu belirlemek için kullanılabilir.

Jeologlar Dünya malzemelerini inceler: İnsanlar her gün Toprak malzemelerini kullanırlar. Ayrıca insanlar, kuyular ile üretilmiş petrolü, madenlerden üretilen metalleri ve akarsulardan veya yer altından çekilmiş suyu kullanıyorlar. Jeologlar, önemli metalleri içeren kayaçları tespit eden, bunları üreten madenleri planlayan ve metalleri kayalardan uzaklaştırmak için kullanılan yöntemleri içeren çalışmalar yapmaktadır. Petrol, doğal gaz ve yeraltı sularını bulmak ve üretmek için benzer işler yaparlar.

Jeologlar Dünya tarihini inceler: Bugün iklim değişikliğinden endişe duyuyoruz. Birçok jeolog, Dünya’nın geçmiş iklimlerini ve zaman içinde nasıl değiştiklerini öğrenmek için çalışıyor. Bu tarihi jeoloji haber bilgisi, mevcut iklimimizin nasıl değiştiğini ve sonuçların ne olduğunu anlamak için değerlidir.

Kariyer Olarak Jeoloji

Jeoloji çok ilginç ve tatmin edici bir kariyer olabilir. Gerekli asgari eğitim, jeolojide dört yıllık bir üniversitedir. Jeolog olmak isteyen üniversite öncesi öğrenciler, üniversite hazırlık kurslarının, özellikle de matematik, fen ve jeoloji bölümlerinin tam bir müfredatını almalıdırlar. Bilgisayarlar, coğrafya ve iletişim ile ilgili dersler de değerlidir.

Jeologlar çeşitli işlerde çalışırlar. Bunlar arasında doğal kaynak şirketleri, çevre danışmanlık şirketleri, devlet kurumları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve üniversiteler bulunur. Çoğu jeolog, zamanın en azından bir kısmını saha çalışması yapar. Diğerleri zamanlarını laboratuvarlarda, dersliklerde veya ofislerde geçirir. Tüm jeologlar rapor hazırlar, hesaplamalar yapar ve bilgisayar kullanır.

Giriş seviyesinde istihdam için bir lisans derecesi gerekli olsa da, birçok jeolog, yüksek lisans ve / veya doktora dereceleri kazanmaktadır. İleri derece, paleontoloji, mineraloji, hidroloji veya volkanoloji gibi jeoloji uzmanlık alanlarında daha yüksek bir eğitim düzeyi sağlamaktadır. İleri dereceler genellikle jeologu, üniversite düzeyinde denetim pozisyonları, araştırma görevleri veya öğretim kademeleri için nitelendirilecektir. Bunlar jeoloji alanında en çok aranan işlerden bazıları.

İyi bir Jeolog için istihdam olanakları çok iyidir. Güçlü bir akademik geçmişe ve iyi saha bilgisine sahip çoğu jeoloji mezunu, çalışmanın bulunduğu bir yere taşınmaya istekli iseler, istihdam bulmakta zorlanmazlar. Yeter ki isteyin.

Nasıl bir jeolog olursunuz?

Bir lise öğrencisiyseniz, tüm derslerinizi normal şekilde başararak bir jeolog olabilmek için hazırlanabilirsiniz. Bilim dersleri özellikle önemlidir ancak matematik, ezber ve diğer disiplinler her jeolog tarafından her iş günü boyunca kullanılmaktadır.

Üniversite veya yüksek lisans okulu düşünüyorsanız, jeoloji dersleri veya programları sunan birçok üniversite bulunmaktadır. Bir jeoloji derecesi sunan bir üniversitenin web sitesini ziyaret edin ve jeoloji bölümü ile iletişime geçin. Bu bölüm ile ilgilendiğinizi bildirin ve kampüsünü ziyaret etmek için görüşmeler yapın. Tereddüt etmeyin. İyi okullar ve profesörler ilgilenen öğrencilerle temasa geçmek isterler.

Jeologlar, yaygın olarak tek bir şeyle geniş bir yelpazede değişen mesleklere girerler. Bu büyüleyici gezegenin incelenmesinin ayrıcalığı. Ülkemizde, birçok jeolog maden arama ve madencilik, enerji arama ve çıkarma gibi kaynak endüstrilerinde çalışmaktadır. Jeologların çalıştığı diğer önemli alanlar arasında tehlike değerlendirmesi ve hafifletme (ör: eğim arızalarından, depremlerden ve volkanik patlamalardan kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi); su temini planlama, geliştirme ve yönetim; atık Yönetimi; Karayolları, tüneller ve köprüler gibi inşaat projelerinde jeolojik konuların değerlendirilmesi. Çoğu jeolog özel sektörde istihdam edilmektedir, ancak birçoğu Jeoloji Araştırması veya il jeolojik araştırmalarından biri gibi hükümet tarafından finanse edilen jeolojik kuruluşlar için çalışmaktadır.

Bazı insanlar jeolojiye çekilir çünkü dışarıda olmayı severler ve birçok jeolojik fırsatın, çalışmalarını ilginç buldukları yerlerdeki saha çalışmalarını kapsadığı doğrudur. Ancak ofislerde veya laboratuvarlarda birçok jeolojik çalışma da yapılmaktadır. Jeolojik çalışma çeşitli ve zorlayıcı olma eğilimindedir ve bu nedenlerle ve diğer birçokları için jeologlar istihdamlarından en çok memnun olan kişilerdir.

Sahada gözlem yapan jeologlar

 

 

 

 

Tüm ayrıntıları ile jeoloji nedir. Lİnke tıklayarak erişebilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir