Neden Nükleer Enerji

Elektrik ihtiyacı 2007 – 2035 yılları arasında yıllık ortalama %1.4 olacağı, toplamda ise %49 artış olabileceği belirtilmektedir (International Energy Outlook 2010). Ülkemizde yıllık elektrik artışı talebe göre değişiklik gösterecektir. Bu artışın düşük talepte %4,5-6,7 oranında, yüksek talepte ise %4,5-7,5 oranında olacağı tahmin edilmektedir (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2010).

Petrol ve doğalgaz Dünya elektrik üretiminin %26.7’ sini (International Energy Agency, 2010), Türkiye’nin ise %47.2’sini (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2010) sağlamaktadır. Ancak TPAO’nun araştırma sonuçlarına göre petrol rezervlerinin 2050 yılında, doğalgaz rezervlerinin ise 2070 yılında biteceği tahmin edilmektedir (Hampetrol ve Doğalgaz Sektör Raporu 2010, TPAO).

Bu nedenle, gelecekte enerji gereksinimini karşılamak için yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulacaktır. Bu enerji kaynaklarının da her daim kullanıma hazır olmasıyla birlikte çevre dostu, güvenilir ve daimi olması gerekmektedir. Bütün bu saydıklarımız özelliklere sahip olan nükleer enerji, devamlılığı olan enerji politikasında büyük önem arz etmektedir (Peterson, S.).

Nükleer  Enerjinin elektrik enerjisi üretiminde kullanılmasındaki nedenleri yani nükleer enerjinin yararları aşağıda belirtilmiştir.

 • Yukarıda belirttiğimiz gibi nükleer santraller enerji üretiminde süreklilik arz eder. Örneğin, yenilenebilir enerji santralleri gibi dış koşullara yani iklim koşullarına, kömür santrallerinde olduğu gibi kömür kalitesine, petrol ve doğalgaz santrallerinde ise rezerv miktarına bağlı değildir.
 • Nükleer enerji sera gazı salınımı durumunda en temiz enerjidir. Nitekim fosil yakıtlarında yanma ile meydana gelen karbon monoksit, karbondioksit, sülfür ve azot gibi iklim değişiminde büyük etkisi olan bu sera gazlarının atmosfere salınımı nükleer enerjide yoktur. Bundan dolayı nükleer enerjinin iklim değişikliğine neden olan sera gazı konsantrasyonu azalmasında büyük etkisi vardır.
 •  3000 ton kömürden veya 2700 m3 petrolden elde edilecek enerji, 1 kg uranyumdan elde edilecek enerji ile sağlanabilecektir. Yüksek enerji üretebileceğimiz bu kadar az uranyum kaynağının oluşturacağı atık miktarı, yukarıda belirtilen miktardaki fosil yakıtlarının atık miktarından çok daha az olacaktır.
 •  Nükleer santralde oluşacak atık miktarının az olması az yer kaplayacağından depolamada sıkıntı çekilmeyecektir.
 • Nükleer santrallerde işletme periyodu diğer santrallere göre uzundur.
 •  Yeni iş alanları sağlayarak ülke ekonomisine pozitif etki sağlamaktadır.

Kaynakça;

 • Hampetrol ve Doğalgaz Sektör Raporu 2010, TPAO
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2010
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2010
 • International Energy Outlook 2010, Energy Information Administration
 • Peterson, S., “Nuclear Energy A Global Imperative For The 21th Century”,Vital Speech of the Day (Nuclear Energy Institute Delivered to WorldEnergy Congress)

 

 

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir